Riisinviljely on merkittävässä rooli ihmisten hyvinvoinnissa

Riisi on perusruoka suuressa osassa maailmaa. Sitä käytetään peruselintarvikkeena ja ravintolähteenä yli 80 maassa neljällä mantereella. Se on myös yksi tärkeimmistä maatalouskasveista Aasiassa, jossa se on tärkeä peruselintarvike. Sen satu on suurin maailmassa tuotettu ja kolmanneksi tärkein maailmassa viljelty elintarvikekasvi heti ja vehnän jälkeen.

Tärkeimmät riisityypit ovat lyhyt- ja pitkäjyväisiä. ”Pitkä” riisi istutetaan yleensä alueille, joilla on korkeampi sademäärä ja alhaisemmat lämpötilat ja joilla halutaan nopeaa kasvua. Se on myös kalliimpaa kasvattaa ja sitä on vaikeampi jauaa, mikä tekee siitä useimmissa tapauksissa vähemmän toivottavaa kuin tavanomaisen riisin.

Riisinviljely on merkittävässä rooli ihmisten hyvinvoinnissa

Riisi pitää maailman kylläisenä

Riisistä on tullut maailmanlaajuisen ruokavalion tukipilari. Sen alkuperä ei kuitenkaan ole aina ollut selvä. Riisinviljelystä ja viennistä kaikkialla Kiinassa on runsaasti kirjallisia todisteita, mutta ei ole selvää, kuinka suuri osa tästä tekstistä todella liittyy riisiin ja kuinka paljon yleisempään aiheeseen maataloudesta. Ongelmaa pahentaa se tosiasia, että suuri osa muinaisesta riisinviljelyä ja siitä saatuja tuotteita koskevasta kirjallisuudesta on kirjoitettu kiinaksi, ja siitä ei ole saatavilla käännöksiä englanniksi kaikilta osin.

Ihmisen ja riisinviljelyn historia kulkee samaa polkua

Riisi kesytettiin nykytiedon mukaan ensimmäisen kerran Indus-laakson alaosassa nykyisessä Pakistanissa, ja se levisi sieltä Itä-Aasiaan ja Kaakkois-Aasiaan peräkkäisinä muuttoaaltoina seuraavien vuosien aikana. Se oli tärkeä osa ruokavaliota useimmille ihmisille, ja varhaisin riisin käyttö nuudelien valmistukseen juontaa juurensa Han-dynastian ajalta.

Riisi on tärkeä elintarvike miljardien ihmisten ruokavaliossa maailmassa, ja se on myös yleinen satotuote eläinten ruokinnassa. Tämän seurauksena riisillä on merkittävä vaikutus monien kehitysmaiden talouksiin, ja se voi tarjota paikallisille tuottajille ja maanviljelijöille elannon. Riisin tärkeyden ymmärtämiseksi on syytä ymmärtää, että riisi on yksi tärkeimmistä hiilihydraattien lähteistä maailmanlaajuisesti, ja se on monessa maassa päähyödyke.

Riisi on tärkeä perusravintokasvi suurelle osalle maailman väestöstä, ja yli puolet maailman ihmisistä saa siitä vähintään puolet päivittäisestä kalorisaannistaan. Se on tärkeä perusravintokasvi suurelle osalle maailman väestöstä, ja yli puolet maailman ihmisistä saa siitä vähintään puolet päivittäisestä kalorisaannistaan.

Riisi on monipuolinen ravinnon lähde, josta voidaan valmistaa monenlaisia ​​tuotteita, mukaan lukien nuudelit ja jauhot, joita käytetään erilaisissa elintarvikkeissa, kuten leivissä ja kakuissa. Siitä valmistetaan myös erilaisia ​​alkoholijuomia, kuten sakea, joka on japanilaiseen kulttuuriin liittyvä tislatun alkoholin muoto.

Riisiä viljelevät maatalouden osaajat

Riisinviljely on ikivanha ja laaja käytäntö maataloudessa. Se on ollut talouden tukipilari vuosisatojen ajan, mutta sen merkitys vähenee nopeasti, koska se on vanhentunut muiden ravintolähteiden ja nykyaikaisten maataloustekniikoiden, kuten hybridisiementen ja korkeatuottoisten, taudeille vastustuskykyisten lajikkeiden, nopean laajentumisen vuoksi.

Riisi on tärkeä viljelykasvi Etelä- ja Itä-Aasian maanviljelijöille. Se on lähes miljardin ihmisen peruskasvi, se on myös maailman tärkein kalorien ja proteiinin lähde sekä tärkein hiilihydraattien lähde noin puolella näiden alueiden ihmisistä. Riisi on tärkeä ravintokasvi ja yksi tärkeimmistä ravinnoksi ja karjan rehuksi käytetyistä kasveista. Riisiä kasvatetaan myös polttoaineena energiantuotannossa.

Sen viljely on tärkein yksittäinen tekijä monien maailman heikoimmassa asemassa olevien ihmisten toimeentulon kannalta. Sitä kasvatetaan pääasiassa Aasiassa, erityisesti Kiinassa ja Intiassa, sekä Yhdysvalloissa, Brasiliassa ja Filippiineillä.

Riisiä viljellään luonnon hyvinvoinnin kustannuksella

Vaikka riisinviljely on merkittävästi lisännyt Aasiassa viljeltyä pinta-alaa ja satoa viimeisten 15 vuoden aikana, korkeatuottoisten riisilajikkeiden viljely korkeamman sadon saavuttamiseksi on tapahtunut myös muiden ekologisten vaikutusten kustannuksella.

Tietyn riisinviljely alueen sadonkorjuu voi häiritä tulva-alueiden luonnollista ekologiaa monin tavoin. Tulvineen riisipellon luoma avoin vesi voi estää sedimentin kerääntymisen pohjavesipohjaan. Riisipellot voivat myös vaikuttaa pintaveden luonnolliseen virtaukseen lisäämällä luonnollista kaltevuutta, pienentämällä kokoa tai hidastamalla tulvaveden virtausta.

Vaikutukset ulottuvat pohjakerroksiin

Riisin sadonkorjuu tuhoaa myös luonnollisen ekosysteemin ja häiritsee veden ja ravinteiden virtausta maaperästä. Sadonkorjuu aiheuttaa myös orgaanisen aineksen ja ravinteiden häviämistä riisipelloilta, mikä vähentää maaperän hedelmällisyyttä. Korkeasatoisten hybridiriisilajikkeiden käyttö on tullut suosituksi muiden ekologisten vaikutusten kustannuksella.

Lisääntynyt pohjaveden ja veden virtauksen väheneminen voivat johtaa tiheämpiin ja voimakkaampiin tulviin, jotka voivat vahingoittaa luonnollista ekosysteemiä ja taloutta. Riisipeltojen aiheuttama lisääntynyt veden virtaus voi vaikuttaa myös pintaveden laatuun aiheuttaen lisääntynyttä leväkukintoa ja muutoksia veden happipitoisuudessa.

Riisillä käydään kauppaa pörssissä

Riisifutuureilla käydään kauppaa hyödykefutuuripörssissä. Ne keksittiin vuonna 1982 ja niillä käydään kauppaa sähköisesti. Futuureilla ostat oikeuden ostaa tietyn määrän kohdetta jossain vaiheessa tulevaisuudessa. Riisin futuurisopimuksen hinta perustuu kohde-etuutena olevan hyödykkeen hintoihin. Ostat oikeuden ostaa hyödykkeen tuleva toimitus määrättyyn hintaan, joka voi olla markkinahinta, futuurihinta tai kiinteä hinta.

Ennen kaikkea ymmärrä riisifutuuriin sijoittamisen riskit ja mahdolliset edut. Sinun tulee arvioida riisifutuuriin sijoittamisen mahdollinen riski ja arvioida kykysi kantaa tämä riski taloudellisten tavoitteiden ja riskinsietokyvyn perusteella. Riisin futuurit voivat olla epävakaita, joten on tärkeää ymmärtää, miten ne toimivat, riskit ja kuinka käydä kauppaa niillä riskin minimoimiseksi.

Futuurit ovat tapa sijoittaa riisin hintoihin ja suojautua hintavaihteluilta. Kun ostat riisin futuurisopimuksen, suostut ostamaan tai myymään tietyn määrän riisiä. Sinulla on mahdollisuus lukita hinta tulevalle sopimukselle heti alussa (esim. asetettu toimitushinta), johon riisin toimitushetken hinta ei vaikuta.

Ilman riisiä ei olisi elämää

Riisinviljely lisää maatalouden tuottavuutta, vähentää köyhyyttä ja lisää köyhien ja köyhien työväenluokan tuloja. Se on yksi maailman suurimmista maatalousteollisuuden aloista. Riisinviljely muodostaa noin puolet koko maailman maataloustuotannosta ja työllistää noin puoli miljardia ihmistä maailmanlaajuisesti.

Se on myös yksi tärkeimmistä köyhien ja työväenluokan ravinnon lähteistä. Riisinviljely lisää maatalouden tuottavuutta, mikä vähentää köyhyyttä, koska ihmisten ei tarvitse käyttää suurta osaa tuloistaan ​​ruokaan. Riisi on tärkeä peruselintarvike ympäri maailmaa.

Se on tärkein kalorien lähde monissa maissa, mukaan lukien Yhdysvalloissa, Kiinassa, Intiassa ja monissa muissa maissa. Sillä on myös tärkeä rooli monien maiden talouksissa. Riisinviljelyn vaikutukset maailmantalouteen ovat laaja-alaisia ​​ja sisältävät maatalouden tuottavuuden kasvun, köyhyyden vähenemisen sekä köyhien ja työväenluokan tulojen kasvun. Riisi on tärkeä osa maailmantaloutta. Se on myös ensisijainen peruskasvi monissa maissa, mukaan lukien Yhdysvallat, Kiina ja Intia.

Riisin tuotanto kattaa laajan verkoston toisiinsa yhteydessä olevia toimialoja, mukaan lukien maanviljely, lannoitus ja kuljetus. Maatalous on yksi maailman tärkeimmistä teollisuudenaloista, ja riisi on maatalouden pääviljelykasvi. Riisinviljely on yksi tärkeimmistä tavoista, joilla maat ympäri maailmaa saavat tulojaan. Se on myös yksi tehokkaimmista tavoista ansaita tuloja. Riisinviljelyn ansiosta maailma pystyy tuottamaan suuren määrän ruokaa, mikä on vähentänyt köyhyyttä ja parantanut köyhien ja työväenluokan elämänlaatua.

Riisi on tärkeä ravintokuidun, proteiinin ja muiden ravintoaineiden lähde ihmisille ympäri maailmaa. Se on tärkeä satokasvi kansainvälisessä kaupassa sekä hyödykekasvina että muiden tuotteiden alkutuotteena. Riisi on peruselintarvike kaikkialla maailmassa, ja sitä käyttävät miljardit ihmiset.

Riisinviljely on maailmanlaajuisesti merkittävä toimiala, joka tuottaa yli puolet maailman elintarviketarjonnasta. Ympäri maailmaa se on myös ihmisten johtava kalorien lähde monissa maissa, mukaan lukien Japanissa.

Maailmanlaajuisen riisiteollisuuden taloudelliset vaikutukset ovat kauaskantoisia: yli puolet maailmanlaajuisesta bruttokansantuotteesta on joidenkin arvioiden mukaan peräisin riisialalta. Globaali teollisuus on myös merkittävä työllistäjä. Riisinviljelijät Indonesiassa, Filippiineillä, Vietnamissa, Thaimaassa ja Myanmarissa työllistävät yli miljoona työpaikkaa eli noin 10 % kaikista näiden maiden työpaikoista.

Share this